top of page

Familiehulp - uw woonassistent

De vzw Familiehulp zal de rol van woonassistent op zich nemen in het Prinsenhof.

Op deze manier is er altijd iemand die op een warme manier ter beschikking staat, wat mee bijdraagt tot een comfortabel verblijf.

De woonassistent is elke werkdag 4u/dag in het gebouw aanwezig en is hét aanspreekpunt voor de bewoners. De woonassistent is verantwoordelijk voor:

 • Het onthaal van nieuwe bewoners

 • Het bijhouden van bewonersdossiers

 • Het informeren over de dienstverlening op de site

 • Het faciliteren van de bewonersraad 

 • Het in bereik brengen van het aanbod rond sociale participatie, netwerkvorming en vrijwilligerswerk

 • Het behandelen of doorgeven van suggesties, opmerkingen en klachten

 • De bevraging en evaluatie van de zorg- en dienstverlening

 • Het in bereik brengen van zorg- en dienstverlening

 • De coördinatie van de gegarandeerde crisiszorg, de overbruggingszorg en de levering van warme maaltijden

 • Het signaleren van vragen over het onderhoud van de tuin, de parking en de gemeenschappelijke delen

 • De integratie met de buurt

 • Het proactief opvolgen van de zelfredzaamheid

bottom of page