Een gerust gevoel

Prinsenhof - Dendermonde zal worden opgericht door een erkende aannemer met een onberispelijke financiële stabiliteit.

Dankzij onze strikte toepassing van de Wet Breyne kan u als koper bovendien genieten van onder meer volgende bijkomende zekerheden:

  • Een waarborg beschermt u in geval van (gedeeltelijke) niet-uitvoering of vertragingen van de werken.

  • Inzake betalingsmodaliteiten is de verkoopprijs slechts opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken. Deze vorderingen der werken zullen steeds worden geattesteerd door de dienstdoende architect.

  • Uiteraard wordt er ook verkocht aan een vooraf vastgestelde en onveranderlijke totaalprijs.

  • De oplevering zal gebeuren in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waartussen een minimale periode van 1 jaar ligt.

  • Strenge aansprakelijkheidsregels zijn van toepassing betreffende verborgen gebreken, alsook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware gebreken.

Als investeerder geniet u ook nog eens van een verhuurgarantie tijdens de eerste 12 maanden na oplevering.